Czym jest Partnerstwo Publiczno – Prywatne?

Partnerstwo publiczno – prywatne, określane również często jako PPP, jest jedną z form w jakiej podmioty sektora publicznego (np.  jednostki samorządu terytorialnego) mogą realizować zadania publiczne, w szczególności te związane z koniecznością utworzenia nowej...