Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Klienci instytucjonalni
 • bieżące doradztwo prawne
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych
 • udział w zgromadzeniach wspólników oraz innych zebraniach organów kolegialnych
 • windykacja należności
 • stała obsługa prawna
Klienci indywidualni
 • doradztwo prawne
 • zastępstwo w sprawach cywilnych
 • zastępstwo w sprawach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych
 • windykacja należności