Zakładanie własnej działalności gospodarczej część I

Bardzo często zdarza się, iż bezskutecznie poszukujemy pracy w której realizowalibyśmy się zawodowo i osiągali godne zarobki. W takiej sytuacji sposobem na realizację zawodową może być otworzenie własnej działalności gospodarczej, w której będziemy mogli wykorzystać nabyte umiejętności, bądź też wdrożyć opracowane przez nas innowacje. Jednak żeby otworzyć własną firmę trzeba zaplanować sposób w jaki chcemy prowadzić naszą działalność i dopełnić kilku formalności.

Podstawą każdej dobrej działalności gospodarczej jest biznesplan. Nie trzeba oczywiście sporządzać wielostronicowego dokumentu zawierającego szczegółowe prognozy finansowe naszej działalności oraz profesjonalną analizę SWOT. Każdy przedsiębiorca powinien się jednak zastanowić ile potrzebuje środków finansowych na rozpoczęcie działalności oraz jakie są prognozowane przychody i koszty firmy, a także ryzyka z nią związane.

Należy także rozważyć w jakiej formie chcemy być opodatkowani (podatek progresywny, liniowy, ryczałt czy może karta podatkowa), a także czy (jeżeli zakładamy małą działalność) chcemy być podatnikiem VAT. Kwestie podatkowe związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej przedstawię w osobnym wpisie.

Po podjęciu merytorycznej decyzji o rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w CEIDG czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zarejestrować się w CEIDG można na kilka sposobów. Najprostszy z nich to skorzystanie ze strony internetowej http://firma.gov.pl gdzie możemy wypełnić wniosek przy użyciu wygodnego kreatora. Po wypełnieniu formularza za pośrednictwem strony internetowej należy wybrać sposób w jaki chcemy podpisać wniosek.

Jeżeli dysponujemy bezpiecznym podpisem elektronicznym możemy z niego skorzystać. Możemy również wykorzystać profil zaufany ePUAP. Polecam utworzenie sobie takiego profilu, gdyż pozwala on później na wygodne kontakty z urzędami oraz na składanie wielu wniosków za pośrednictwem internetu bez konieczności wychodzenia z domu.

Jeżeli jednak nie dysponujemy możliwością podpisania wniosku we wskazany wyżej sposób (elektronicznie), możemy zawsze w ciągu 7 dni udać się do wybranego przez nas urzędu miasta (gminy) i tam podpisać złożony wniosek.

Po podpisaniu (w którykolwiek sposób) wniosku możemy już rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże nie oznacza to końca formalności, o których napiszę w części II…

Submit a Comment