Zakładanie własnej działalności gospodarczej część II

Przedstawiając dalsze zagadnienia związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, chciałem kilka słów poświęcić podatkom, z uwagi na wagę jaką mogą mieć wybory dokonane przy rozpoczynaniu działalności, na dalszy jej rozwój i opłacalność.

Zakładając własną działalność gospodarczą, już we wniosku należy wskazać, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wybieramy. Do wyboru jest kilka wariantów. Pierwszy z nich to karta podatkowa. Rozliczając się za pośrednictwem karty podatkowej, opłacamy stały podatek, niezależny od naszego realnego przychodu, czy kosztów. Wysokość tego podatku jest określona w przepisach i zależy m.in. od rodzaju działalności, czy miejsca prowadzenia firmy. Osoby korzystające z karty podatkowej nie muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów, a co za tym idzie muszą dopełnić mniej formalności związanych z prowadzeniem firmy.

Drugim wariantem opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania polega na opłacaniu podatku dochodowego wyłącznie od uzyskiwanych przychodów, z pominięciem kosztów prowadzenia działalności. Wiąże się to na ogół z niższą stawką takiego podatku, niż w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej, również przy ryczałcie ewidencjonowanym wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i jest szczegółowo określona w przepisach.

Chcąc zdecydować się na jedną z powyższych form opodatkowania, musimy dokładnie sprawdzić czy spełniamy wymogi do objęcia daną formą opodatkowania, a także czy opłacalny będzie wybór tej formy opodatkowania, szczególnie w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli nie zdecydujemy się na powyższe formy opodatkowania, będziemy się rozliczać na zasadach ogólnych.

Rozliczając się na zasadach ogólnych możemy jednak wybrać czy chcemy być objęci podatkiem progresywnym (stawki 18% i 32%) bądź też podatkiem liniowym (19%). Należy jednak zwrócić uwagę, iż wybierając podatek liniowy tracimy prawo do korzystania z niektórych ulg podatkowych, np. nie będzie w takiej sytuacji możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem.

Dokonany wybór nie jest oczywiście ostateczny i do 20 stycznia następnego roku, będziemy mogli złożyć do swojego urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie wybranego sposobu opodatkowania np. z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne.

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą należy mieć również na względzie podatek od towarów i usług, czyli tzw. podatek VAT. Osoby rozpoczynające działalność, które nie planują przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty obrotu 30.000 euro korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Oznacza to, że nie naliczają one do sprzedawanych towarów i usług podatku VAT. Z drugiej strony, osoby te nie mogą odliczyć podatku VAT od nabywanych towarów i usług, co powiększa koszty działalności.

Ze wskazanego wyżej zwolnienia możemy w każdej chwili zrezygnować, składając odpowiednie zgłoszenie (VAT – R) do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, iż zgłoszenia powinniśmy dokonać przed dniem pierwszej czynności, którą zamierzamy opodatkować VAT.

Zakładając własną działalność gospodarczą należy szczegółowo zapoznać się z wymogami związanymi z prowadzeniem księgowości firmy i rozliczania podatków, gdyż w przypadku nieprawidłowości możemy narazić się na konsekwencje zarówno administracyjne, jak też karnoskarbowe. Warto również skorzystać z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, gdzie możemy uzyskać fachową poradę odnośnie rozliczania naszej działalności gospodarczej.

W trzeciej części cyklu zakładanie własnej działalności gospodarczej przedstawię kilka zagadnień związanych z rejestracją płatnika ZUS i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Submit a Comment