ZESPÓŁ

adwokat Mateusz Cichy


 

Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2010 roku. W toku studiów aktywnie uczestniczył w pracach TBSP UJ, pełniąc w latach 2008 – 2010 funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Sekcji Prawa Cywilnego, a także funkcję członka zarządu oraz sędziego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

Po zakończeniu studiów prawniczych z powodzeniem odbył aplikację adwokacką i uzyskał wpis na listę adwokatów w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Zainteresowania zawodowe Mateusza Cichy obejmują w szczególności prawo cywilne oraz prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej.